Home

Miért fontos a tatárlakai lelet?

Tatárlakai leletek - TájÉrintő, amit látni kell

A korongon és a képírásos táblácskán lévő jelek 1-1500 évvel idősebbek a sumer képírás első jeleinél, valamint helyi, tatárlakai agyagból készültek. A lelet az óta számos rovásírás-kutató, a magyarság őstörténetével foglalkozó történész illetve érdeklődő figyelmét felkeltette 3. ábra. A tatárlakai kecskés tábla szintén az égboltra utal (az égigérő fa a Tejút egyik jelképe, a szembőlnézeti világmodellek fontos eleme); a hasonló, de későbbi szimmetrikus kompoziciók alapján nem tájképről, hanem jelentést hordozó ősvallási jelentőségű ábrázolásról van szó. 4. ábra A tatárlakai korong azonban nem egyedülálló lelet, hanem egy kultúra előfutára, része és megfelelő politikai és régészeti hozzáállás mellett valószínűleg több hasonló bizonyítékunk lenne. Egyelőre az is bizonytalan, hogy a tatárlakai leletegyüttes jelenleg hol van Tatárlakai lelet 10.000 rovásjeles cserépedény töredék és korong 5000 vagy 7000 éves? Torma Zsófia mintegy 10.000 rovásjeles cserépedény töredékét és korongját az 1800-as évek végén a Kolozsvári Nemzeti Múzeum vásárolta meg A Tatárlakai Amulett rejtett titkai . Kedves Érdeklődő Testvéreim! Elkészült az új pirográffal készített munkám, a Tatárlakai Amulett/korong. Ezen az ősi alkotáson a ma székely-magyar rovásírásnak nevezett ábécéhez hasonló jelek találhatók. Fogadjátok Szeretettel. Áldás

A tatárlaki leletek - HunniaNe

 1. A tatárlakai táblák. A tatárlakai agyagtáblákon található írásjelek léte évtizedek óta megoldhatatlan rejtélyt jelentett az akadémikus írástudománynak, mert a neolitikus Európa írása nem fért bele az egyetemeken tanított írástörténetekbe. Általában a sumer írás segítségével próbálták meg az elolvasását, s csak kevesen figyeltek fel a székely.
 2. Tatárlakai korong. Tatárlakai korong, Írás. Ami a tatárlakai leleten található írást illeti. Nem tudom, hogy tudta a szerkesztő azt leírni, illetve mire alapozta azon kijelentését, hogy a rajta található írás csak egy kezdeményezés volt és hogy nincs folytatása. Már hogyne volna,rovás jelek vannak rajta : f,z,ny,gy
 3. t a Dispilio tábla Görögországban, Jiahu szimbólumok Kínában és a tatárlakai lelet. Radiokarbonos kormeghatározással keletkezésüket az i. e. 6. évezredre teszik, és máig megfejtetlenek
 4. A tatárlakai leletről, és a rovásírásról csak annyit, hogy Forrai Sándor , rovásírásszakértőnk 1994 ben kiadott Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig c könyvének fedőlapján a tatárlakai lelet egyik amulettje diszeleg. Ő maga 3 betűt megkülönböztetett a Z, az Ny és a Gy betűket
 5. A glozeli rovásírásos kövek becsült kora 15000 év! téglalap alakú táblácskára bukkant. A csontok alapján a szénizotópos vizsgálat eredménye szerint a lelet 6-6500 éves. - olvashatjuk Friedrich Klára - Szakács Gábor: Kőbe vésték, fába rótták című könyvében
 6. Miért nincs lyuk? Mert télen nem süt a nap a magyaroknál, vagy felhős az ég. Az angliai Stonehenge megalitikus kövekből álló napvárta, ha hozzá jutunk a képeihez, azt is megvizsgáljuk van-e összefüggés a magyar lelet és közötte

Friedrich Klára : A rovásírás rövid története és

Például a nyolcezer éves tatárlakai lelet mását, amely, mint fogalmaz, bizonyíték arra, hogy a világ első írásbelisége a miénk. Szó esik a gyökerekről és arról, miért ne nevezzük egymást gyökérnek, parasztnak Az istállóskői barlangban találták meg a legrégibb nyílhegyet, 36 ezer éves. Felfedezéséig a hivatalos álláspont az volt, hogy az íj 10 ezer éve haszn..

Tatárlaka titka 5. Friedrich Klára. Lord Colin Renfrew, cambridgei professzor napjainkban a legnagyobb ágyú a történelemkutatás terén. A civilizáció előtt (Osiris 1995) című könyvéből idézek: A Vinca kultúra egy másik jellegzetessége, amely újabban a figyelem középpontjába került, az a szokás volt, hogy a kerámiát és egyéb agyagtárgyakat bekarcolt jelekkel. Fontos figyelembe venni azt, hogy a rovásírások technikájukból önmagában elegendő bármiféle kapcsolat bizonyítására. Eképpen viszont a tatárlakai korongot miért nem a japán, a kínai, az egyiptomi, a germán vagy más, itt nem említett írásrendszerhez köti? Ezt én is olvastam a Wikipédia Tatárlakai lelet.

Miért Zsuzannával vitázol, miért nem a könyvek szerzőivel, meg a többi kutatóval, akik ilyen képtelen állítást közölnek. Például az etruszkokkal kapcsolatban az olasz Michelangelo Naddeoval. Miért ne lehettek elődeink itt a kárpátmedencében nem 5000, hanem 35000 évvel ezelőtt (Semino)? Hány éves is a tatárlakai lelet? Miért fontos a mese? Közzétéve december 17, 2017 | Szerző: Varga Vivien Lilla. A tanulási kompetenciák hiánya sokszor visszavezethetőek az élő szóban történő mesélés, képiség hiányára. A világot az érzékszerveinken át tapasztaljuk és képezzük le belső képpé, valósággá. A kisgyermek egésze egy nagy érzékszerv.

Jövőnk a múltunkban keresendő: Tatárlakai lelet 7000 éves

Friedrich Kl ára. TATÁRLAKA TITKA . 23 évvel ezelőtt egy munkatársam, aki ismerte a rovásírás és a sumér- magyar rokonság iránti elkötelezettségemet, örvendezve nyújtott át egy kiadványt, amelyben először pillantottam meg a tatárlakai korongot és a hozzá tartozó két táblácskát Miért rendkívüli jelentőségű ez a felirat? Amennyiben a lelet hiteles, előkerült egy írásos bizonyítéka annak, hogy a viszokói hegyek szabályos alakja a kőkor emberének is feltűnt. Ez emlékeztette őket a korabeli ősvallás világelképzelésére és persze az épített piramisokra is Ugyanis köztudomású tény, hogy a székelység írásbelisége a Tatárlakai lelet szén izotópos vizsgálata szerint isz .e.3000 éves . E leleten a székely rovásírás elemeit fedezték fel , de a felfedezés a szűk tudományos körökön kívül jelentősebb publicitást nem kapott

A Tatárlakai Amulett rejtett titka

Ó M A G Y A R H A G Y O M Á N Y - G-Portá

Miért fontos ez a lelet azok számára, akik a szkíta - hun - avar - magyar népek azonosságának tudatában élnek, ennek tanulmányozásával foglalkoznak, és a bennük lévő folyamatosságot képviselik? Azért, mert az ordoszi Hun Korona is egy a bizonyítékok sorában. A koronaékszer hivatalosan az i.e.V.-III. szd-ból való Miért hiányzik annyi lelet a mai szakkönyvekből? Ennek az oka egy olyan folyamat, amit én tudásszűrésnek nevezek. Azok a jelentések, leletek, amelyek összhangban vannak az általánosan elfogadott elméletekkel, nagyon könnyen átjutnak ezen a szűrőn A lelet korát illetően túl nagy az eltérés a szakemberek között (Erdélyi István szerint hun kori, a múzeum a letéti szerződésben még hunnak tekintette, az újabb álláspontja szerint pedig késő középkori (1). Nincs ebben a korszakváltásban semmi rendkívüli. Előfordul, hogy a tudósok álláspontja módosul

- Miért? - Két dolog derült ki: egyrészt az, hogy a földművelés kezdete legalább ezerötszáz évvel korábbra tehető, mint ahogy azt a közmegegyezés tartotta. Megdőlt ugyanakkor az ex oriente lux elve is, tehát az a felfogás, hogy minden ismeret keletről érkezett, és északnyugat felé haladva egyre silányabb minőségben. A tatárlakai lelet a világ egyik korai írásos kultúrájának emléke. A három, piktografikus jelekkel díszített táblácska 1961-ben került elő Erdélyben, Alsótatárlaka (Tărtăria) faluban (Alsócsóra község, Fehér megye). A leletet a Nicolae Vlassa által vezetett román régészcsoport fedezte fel

A tatárlakai táblák - HuPont

Cser-Darai - Magyar folytonosság a Kárpát-medencében: Cser FerencDarai Lajos MAGYAR FOLYTONOSSG A KRPTMEDENCBEN KKORI EREDETNK S A SEJTI TULAJDONSGRKT KUTATS TARTALOM BEVEZETS AZ STRTNETI SZENZCIK HTTERE J FEJLEMNYEK AZ EURPAI STRTNETBEN A Egy rango Szégyelje magát az MTA mert a világ már ezt fújja ezer szálon és a leletek is iratok is ,Krónikáink is ,Sumer táblák,Tarih-i Üngürüsz,Nag hammadi tekercsek,Egyiptomi írások,Kárpátmedence Tatárlakai lelet 8000 éves (Egyistenehez való könyörgés Napanyánk vigyázó két szeme ,ősi jel rovás és kettőskereszt,ami csak a.

Az ősmagyar rovásírás legrégebbi emléke a 6500 éves, tehát újkőkori tatárlakai agyagkorong, amelyet N. Vlassza, román régész 1961-ben talált az erdélyi Tatárlakán egy sírban, férficsontok mellett. A lelet rendkívüli jelentőségének több oka van Természetesen megértem hogy a szíriai Stonehenge feltárása fontos, de biztosan egy ősi templom apró főoltáránál kell kezdeni? Egy 2012. június 26.-án Múlt-kor történelmi portálon megjelent cikk alapján kezdtem nyomozni, hogy igazoljam valós aggodalmam csatoltam a fotókat Tehát, amennyiben megalapozott az elmélet, miszerint a tatárlakai agyagkorongokon lévő jelek és a magyar rovásírás közt valódi összefüggés van, akkor ki kell tenni erre egy rövid utalást, hivatkozással a lelet szócikkére. Üdv - Gregorius P. vita 2008. április 25., 17:54 (CEST Hasonlóképpen beszédes az a tény is, hogy míg korábban a sumér ékírást tartották az első valódi írásnak, ma már tudjuk, hogy a többek közt a Tatárlakai lelet különböző darabjain látható írás évezredekkel régebbi, mint a sumér, sőt, valószinűsíthető hogy ebből az írásrendszerből alakult ki mind a sumér. Mármost a 7000 év elötti itteni Tatárlakai lelet már magyarul értelmezhető, hiszen az ősi csillagjegyekből létrejött ékírás van rajta, itt te tévedtél az agyagtáblák anyagai helybéliek, tehát itt készültek, nem kereskedelmi árucikkek

A mítoszok az emberiség múltját mesélik el, ha engeded hogy hiteltelenítsék a szemedben azt is engeded hogy megvezessenek. A mítoszokkal nincs miért harcolni, csak történetek a múltból, ha valakik ennyire ellenségnek tekintik, észre kellene venned hogy a sorok között többnek kell lennie A miért lenne kettő Nimród? kérdésre értelmes válasz nem, csak valami kesze-kuszaság hallatszik. Mások - amint az a szerző is, aki most írásra késztetett - pedig összehord sok mindent tőlem is, másoktól is, és hatalmas zavart okoz az olvasóban, hiszen, ahogy már írtam, súlyos hibákat ejt az eredeti szöveg átírása során Egyébként fontos tudnia mindenkinek- akit érdekel meg is látja- hogy minden információ jóval az Olimpiai játékok megkezdése előtt került fel az internetre... utána lehet nézni! (Szakács Gábor - rovásírás szakértı, a lelet megtalálója) közben elsőként a Tatárlakai korong egyik jelét is megtaláltam, amit a. A tatárlakai lelet Az erdélyi Tatárlakán 1961-ben N. Vlassa kolozsvári régész hamuval telt gödör fenekén 26 agyagszobrocskát, 2 kőfigurát egy tengeri kagylóból készült karperecet, két rajzos agyagtáblácskát és egy képírásos agyagkorongot talált

Miért fontos ez? Azért, mert bár az ismeretlen eredetű sumérokat tartják az első civilizációnak, mégis a körülbelül öt-hat évezreddel ezelőtt a történelem színpadára lépő népek a számunkra oktatott kultúrák kiindulópontjai, - magyarán a hívatalos történetírás onnantól kezdődik, amikor megtörténik ez a. A bodrogközi Karos falu mellett tártak fel - az egyik leggazdagabb leletanyaggal - egy honfoglaláskori sírt, ahol két hajdani vezérünk és szolgáik nyugszanak. Azt nem tudjuk, hogy kik ők, nevüket nem ismerjük, de az biztos, hogy a haláluk ideje a 900-as évek elejére tehető. A magyarok ezen egykori vezérei és kíséretük az ősmagyar-kutatás - és [ A magyar őstörténet kincsestára Időrendi vázlat a kezdetektől Kr. u. 907. július 7-ig Szerkesztette: Mesterházy Zsolt 1 Címlapon: A szkíta aranyszarvas A szkíták aranya - a leningrádi Ermitázs vendégkiállítása, Budapest, 1985. október-november c. kiadványból a 17. oldalon: Szarvas alakú pajzsdísz Szkíta állatstílus, i.e. VII-VI. szd. fordulója Arany

Tatárlakai lelet-együttesünkről és a Tordos-Vinča (Bánáti) műveltségről az itthoni finnugorista történészek nem vesznek tudomást. Talán nem tudják, hogy ez a terület 1920. június 4-ig Magyarország része volt és a magyarok ősei lakták, bizonyíthatóan legalább 8-9000 évvel ezelőttig A tatárlakai lelet a világ egyik korai írásos kultúrájának emléke. hogy újra lesz ifi istentisztelet.Miért pont ifi istentisztelet?Mert a célunk: fiataloknak fiatalok által Isten szeretetét tovább adni. kereskedőként vagy éppen muzsikusként sok tízezer roma kapott fontos szerepet a hely

Nos, ott van pl. a Tatárlakai lelet, amiből az ős-európai betűkészlet egyes darabjait rekonstruálni lehet. Itt megjegyezném, hogy ismerjük az ősi türk rovásírást, az ősi magyar rovásírást, a manysi-hantik pedig az írást (cirill) sem ismerték a 18. sz. előtt Itt most a második olyan esettel állunk szemben - az első a tatárlakai korongok voltak, - ahol kb. 1000 évvel bizonyult magyarországi régészeti lelet korábbinak a sumér leleteknél. Többszörösen elismerten folyamatos ó-magyarországi társadalmi alakulás egyenes következményét láthatjuk az egész medencére kiterjedő. Sajnos a nyugati régészek figyelmen kívül hagyták a tatárlakai táblákat. E sorok írója (a World Archeology folyóiratban) már 1971-ben tudatta, hogy a Kárpát-medencéből figyelmünket azokra a fontos kárpát-medencei és balkáni kultúrákra, amelyek nagy lelet, amely igazolna valamilyen kapcsolatot a magyarral A három tatárlakai agyagtábla másolata az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeumban, Kolozsváron Fontos szabály, hogy rovásírásunkban csak azokat a betûválto- Az erdélyi lelet náluk román, a felvidéki szlovák, a dél Önmagát boszniai amerikainak vallja, nevének ismertségét a bosnyák város, Viszoko közelében általa felfedezett piramisoknak köszönheti

Vita:A Kárpát-medence története a honfoglalásig - Wikipédi

Badiny a tatárlakai táblán a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyhoz szóló imát talált. Ezt idézett művében közre is adta, ezért itt nem térek ki rá újra. [24] Mindenképpen fontos körülmény ugyanakkor, hogy a tatárlakai gödörben talált 26 istenanyaszobor nyakban hordott jelkép volt Hírek, politika, elemzések, tudomány, gazdaság és technika. Harc a magyarság túléléséért

Azért fontos ez az adat, mert a sumér irodalmi mû, melyben ez le van írva, a Kr. e. 3500. év körüli történelmet tükrözi. Tehát ezzel van meghatározva, hogy nemcsak az özönvíz utáni Al-Ubaid-i maradék volt subur, hanem Aratta népe is, ahonnan az Uruk kultúra népe - tehát az özönvíz utáni elsõ bevándorló réteg. Ez többek között megmagyarázza miért nem találtak benne semmit, mert nyilván sokáig nem bírták az összekötözést a felek, meg azt is miért ilyen ritkák, azaz vannak ennyire szétszórva a térképenIlletve azt is, hogy miért csak 10 lyuk volt rendesen megcsinálva, meg azt is, hogy miért különböző méretűek a lyukak.

Írás - Wikipédi

Az írástörténetnek két bölcsője van, a Kárpát-medence és a Közel-kelet, Mezopotámia központtal. Az írástörténetben igen fontos szerepet játszik a Kárpát-medence ősi íráskultúrája, elsősorban az erdélyi tatárlakai és tordosi ókori írásokkal. 4.1 A tatárlakai lelet Az újságírók nem tisztelték, ami a muszlimoknak fontos - a vallásuk -, a terroristák meg nem tisztelték, ami az újságíróknak fontos - az életük. Talán több megértés, tisztelet kellett volna, s nem annak bizonygatása, hogy én a történtek ellenére is képes vagyok másodosztályú gecinek lenni Fontos központi hely lehetett, mert Szent István 1015-ben egy nagy bencéskolostort építtetett oda és 41 faluból összesen 1107 rabszolgacsaládot adott a bencéseknek. Közülük 40 család volt a szőlőműves (Fej. 1. 291). A szőlőművelés, a borszűrés már fejlettebb fokú földművelés volt

Minden vágyadnak eleget tenni: ez az emberi élet legnagyobb művészete. Akinek sikerül, az boldog. Ehhez azonban fontos, hogy kevés vágyad legyen. A vágy az emberi lélek növényzete. Gyökere van, szára, és csúcsán időnként kivirágzik az öröm Imádkozzunk a Hazáért Imádkozzunk a Hazáért Boruljunk le arcra A Magyarok Szent Istene hisszük meghallgatja Fáj a keblünk, vérzik szívün De miért éppen itt ne lennének Európában, hiszen vannak Afrikában, Amerikában, Florida partjaihoz közel az Atlanti-óceánban, a régi Mezopotámia területén a Zikurattok, és Kínában is több mint 100 található elsősorban Hszian város körzetében

Bizony nem az 1526-ban megjelent törökökkel, hanem néhány ezer évvel korábban. A Tatárlakai táblák bizonyítják, hogy a vonalas írás (Jemdet-Nasr kor)a Kárpát medencéből került Mezopotámiába. A nép, a Jemdet Nasr nép szintén. A Balkánon keresztül érkeztek A tatárlakai táblácskák helyi eredetű, széles körben elterjedt írásbeliség rendszeres darabjai. 2. Egy táblácska szövege hat ősi totemet sorol fel, amelyek megegyeznek a Dzsemdet Naszr sumer városból származó 'listával', valamint a magyar Körös-kultúrához tartozó temetési pecséttel. A tatárlakai lelet önmagában akár kevés is lehetne a rovásírás Kárpát-medencei ősiségének bizonyításához, ha Vén András tordosi református tanító 1875-ben fel nem hívja a világ legelső régésznője, az erdélyi származású Torma Zsófia figyelmét a Maros partfalából kihullott számtalan cserépedény és.

A tatárlakai lelet a világ egyik korai írásos kultúrájának emléke. A három, piktografikus jelekkel díszített táblácska-helyi agyagból készültek- 1961-ben került elő Erdélyben, Alsótatárlaka (Tărtăria) faluban (Alsócsóra község, Fehér megye) melyek keletkezését a tudósok kb. 6500 évre (!!!) teszik Miért tűnik sokak szemében annyira sajátosnak? Ennek nem más az oka, mint az, hogy mihez és hogyan hasonlítjuk. S higgye le nem az a fontos, hogy különleges embereknek higgyem a hozzátartozóim, hanem, az, hogy igaz, s ne álorcás emberek legyenek. A tatárlakai lelet kora csak annyiban mérvadó az írás/nem írás és. Miért van ez így? Igen fontos kérdés, de a feleletet egyenlõre nem tudjuk megadni, holott nyilvánvalóan a hunkor településtörténete sem írható meg a szarmaták nélkül. Annál kevésbé, mivel - nagy valószínûséggel - egy népcsoportról van szó Az őshonos, nem őshonossal ugyan az a problémám, mint a betelepítettel, nem tudom, hogy pontosan mi tartozik oda és miért. A balkáni gerle például 1930 óta van Magyarországon, Portugáliában 74-ben tűnt fel, de a IUCN natívként, az az bennszülöttként (őshonosként?) tartja nyilván. Én várnék még vele

1961-ben egy hamuval telt tatárlakai gödör fenekén 26 agyagszobrocskát, két kőfigurát, egy tengeri kagylóból készült karperecet, két rajzos agyagtáblácskát és egy képírásos agyagkorongot talált a kutatásokat végző kolozsvári régészcsoport. Észrevették, hogy a jelek feltűnően hasonlítanak a Kr.e. 4. évezred. Amint arról El a kezekkel Dr. Horváth Istvántól! című közleményünkben hírt adtunk, az ügyészség vádat emelt az anti-koleszterin antitestét feltaláló kutató ellen. A Fővárosi Törvényszéken lezajlott a büntetőper első tárgyalása, amelyről a Hun Tv felvételt közölt (itt megtekinthető).Közben sorra érkeznek a Dr. Horváth István által feltalált gyógyszerrel. Egyéb szolgáltatások. TRX edzés, életmód tanácsadás, konzultáció online és személyesen, CT, MR lelet értelmezés, személyi edzés, Spirál stabilizációs torna ; A műtét során megváltozik az érintett gerincszakasz struktúrája, ami nagyobb terhelést ró a többi (szomszédos) gerincszakaszra Primus ingressus, az első bejövetel. Tulajdonképpen ez sem bejövetel volt hanem visszajövetel, mivel mi sokezer éve itt élünk. Ezt sok lelet bizonyítja, mint például a már itt ebben a blogban is megemlítettek: - A tatárlakai korongok, - A boszniai piramisok, - A 35000 éves őshaza c. film, - Egy film őstörténetünk emlékeiről

Nyelv és Tudomány- Rénhírek - Miért népszerűek a

A tatárlakai lelet mindenképp érdekes, és jó eséllyel kapcsolódik a Vinča-tordosi kultúrához. Az sem kizárt, hogy itt előbb volt írás, mint Mezopotámiában, mert ott nem igazán találtak előzményeket a már fejletten megjelent írás-rendszernek A gyíkoknak (vagy sárkányoknak) az Arthur legendakör jelképrendszerében betöltött fontos szerepe azonban arra utalhat, hogy az a szarmata törzs, amely végül eljutott Britanniába, valóban tisztelte ezt a lényt. (Egy híres középkori rajzon Arthur és lovagjai sárkányzászló alatt indulnak csatába A lényeges különb- ség az, hogy radiokarbon mérések alapján a tatárlakai lelet 7000 éves (i.e. 5000), a Jemdet-Nasr piktográfiák pedig 1500-2000 évvel fiatalabbak. A tordosi szobrocskák ôseink külsejére is utalnak, hátul varkocsba fogott hajat viselnek, mint utódaik, a hunok

A régészeti leletek nem hazudnak - ősi rovásírásun

Itt Fóthi is írja, hogy: az avarok és a magyarok is találtak jelentős létszámú autochon (őshonos) lakosságot a Kárpát-medencében, ami azért fontos, mert le kell szögezni: ők is a mi őseink. Tehát a magyar őstörténetben komoly európai, vagyis helyben lakó szálakat találunk. (Ellentétben azzal az. Megkérdeztem tőle, hogy miért említi meg egyáltalán, amire ő azt a választ adta, hogy Nem érdekes, hogy hamisító-e, az a fontos, hogy szerette a rovásírást. Ez az álláspontja megvilágítja a Forrai Sándor munkásságában található sajnálatos jelenségek - köztük a most tárgyalt szentistváni rendelet. Ugyanitt bemutattam a legrégibb írást is, a tatárlakai amulet-Ausztria területéből 300 km-t, - Kárpát-medencétől a Kínai-falig terjedő területen kiásott régészeti lelet, Nekünk azért is FATMA YILDIZ sumeroló- nagyon fontos ez, mert az itt lakó. Az egész tatárlakai lelet üzenete az, hogy a székely rovásírás valószínűleg ősibb gyökerekkel rendelkezik, mint sokan hitték. És a mai baloldal ezt a páratlan kulturális kincset is csak mocskolni és bagatellizálni tudja ahelyett, hogy büszke lenne rá Ha tehát nincs régészeti lelet, a krónikák (DAI és arab-perzsa írók) mégis írnak magyarokról a ponto-kaszpi térségben, a Don tövénél, az Al-Dunánál, sőt A betelepülés legjelentősebb része 895-ben ment végbe, de a magyar hadsereg már néhány évtizeddel ezt megelőzően is feltűnt a Kárpát-medencében.

Magyar rovásírás leletek 1

Miért nem jött rá erre sokezer nyelvész? Mert a sémi nyelvekkel elvből, összeszorított foggal, soha nem hasonlítanak össze semmit. Azt meg miért nem? Mert akkor 5 perc alatt kiderülne, hogy a mű-újgörög és az abból átmásolt mű-latin: 1. a közel-keleti + 2. az etruszk + 3. az ősszláv-protomagyar nyelvekből lett. Ők is befolyásolták Európa kultúráját, amikor a Duna-folyóson átjutottak vagy, a Kárpátokat megkerülve, Észak-Európa sík területeire terelődtek. [] a Puszta népei fontos szerepet játszottak az európai kultúra kialakulásában.([xxix]) A lovas-nomád kelták Közép-Európába érkezve, letelepedtek

Hunnia Portál - G-Portá

Munkájának lényege, hogy a leghonfoglaláskoribb régészeti lelet, a halott szemére helyezett sima vagy domborított és kilyukasztott szemüveg vagy a teljes arcot fedő halotti maszk magyarországi előfordulását (Rakamaz, Tiszaeszlár, Zalaszentgrót, Szabadkígyós, Hajdúböszörmény, Bana stb.) nemcsak a Dnyeper vidékén. 1 Timaru-Kast Sándor (Ingelheim) A Kelták, a Nyugat Magyarjai 1 Valahol Európában él egy hatalmas és nagyszerű népnek, a történelem viharait háborúkat, kizsákmányolást, éhezést, mészárlást, népirtást, elűzést, kivándorlást átvészelő kicsiny maradéka, aki saját magát a nyugat magyarjának nevezi. Ő lelkében magyar, és még büszke is rá

Varga Géza írástörténész: Fekete Péter államtitkár a

Nem az a fontos, hogy én mit gondolok erről, hanem mit mond erről a hivatalos történetírás. Azt hiszem, nem ez a harc lesz a végső, és nem nekünk kell egymás ellen megvívni. Ha én kérdezek, azt jelenti, hogy kíváncsi vagyok a véleményedre, érvelésedre, gyűjtöm az érveket, az Égei-tengeri szigetvilág eddig kiesett az. Miért szűnt meg ez a szokás, és miért csak az amerikai indiántörténetekből ismert? Az ősi szkíta vallás eltűnésével, megszűnt a skalpolás motivációja is. A teremtővel folytatott közvetlen párbeszédet felváltotta a zsidó, a keresztény, majd a mohamedán vallás, ahol a főpapok szabták meg, hogy mi a jó és mi a rossz - A Tatárlakai-i ősi írás. az avarok szíjvégein (keceli lelet), a honfoglalás kori rakamazi tarsolylemezen, hajkorongokon, gyűrűkön és a magyar királyok első címerszerűen ábrázolt szimbóluma is a turul volt. Igen fontos momentum, hogy őseink a Kárpát-medencébe való jutásukig mindig állatállományukkal együtt. 2010-02-26T08:45:00+01:00 2010-02-26T08:45:00+01:00 Tiszteletes úr https://blog.hu/user/356112 <p> </p><h2 style=padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding.

Felfedi, miért játszott olyan fontos szerepet a messiási vérvonal, genealógiai táblázatokkal igazolja leszármazási sorokat az ősi sumer királyoktól napjaink politikusaiig. A Teremtés könyvéből ismert, hogy Noénak három gyereke volt: Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Hám és Jáfet A krétai kultúra annyira bonyolult, hogy ismeretlen volta miatt a szakemberek messze elkerülik. A civilizáció minden feltételének megfelel, de írását mai napig nem tudták megfejteni. Lázálom! Az is érthetetlen, hogy miért nem írták le agyagtáblákon történelmüket, társadalmuk fontos állomásait Itt nem az a fontos most, hogy ezek a kigúnyolt, sajtóban kipellengérezett szakemberek igazságos állításai igazolódtak, hanem az, hogy a magyar nemzeti kultúrpolitikát károsan befolyásoló finnugorista őstörténetünkről kiderült végre az, hogy hazugság, és így tovább fenn nem tartható Ez nagyon fontos, mert az ábrán jól láthatók a würm végső fölmelege-dését követő visszahűlési szakaszok, amikor a globális hőmérséklet csupán oly mértékben hűlt le, hogy a jég mennyisége a sarkokon számottevően nem nőtt ugyan, 15. ábra: A würm jégkorszak időrendje a tengerszintek de az olvadás megszűnt sárfalazásos technikával felépített (patics) házaknak nevezzük. Miért is tértem ki erre a. technikai kérdésre, azért, mert ugyanezt a technikát alkalmazták mezopotámia területén is, de hanem a mozdulatoknak a bemutatása volt a fontos, vagyis a merev. nyugalmi állapottól a mozdulatnak a bemutatásáig. A női.

Miért van ez így? Igen fontos kérdés, de a feleletet egyelőre nem tudjuk megadni, holott nyilvánvalóan a hunkor településtörténete sem írható meg a szarmaták nélkül. Annál kevésbé, mivel - nagy valószínűséggel - egy népcsoportról van szó A levelek tavasszal hernyórügyek, ősszel pillangók és lepkék. Alázuhannak az elmúlás örvényén színesen, csendesen, megadóan. Az én országom a mesék birodalma. Kapuk és átjárók lenn a földön és fenn az égben. Jó lenne repülni, amíg csak akarok. A cirkusznak vége, félnek a haláltól. Szépnek lenni, ez a fontos a. A magor fontos jelentése Nap, pontosabban a Csillagok Ura, de oroszlán, vagyis Lán a jelképe, amit a szumer nyelv is igazol, amiben Ur-Magh az oroszlán, vagyis Maghur. Lyonesse tehát Oroszlánország, Lánország, ami Nyugat-Európa egykori magyar lakosságának fennmaradt neve. A nyugati terület egyik fontos jellege az óceán Fontos újra a mexikói piramisokat segítségül hívni, mert ezen a helyen szerencsére jól dokumentált a piramisok feltárása. Ugyanis amikor felfedezték őket, az egész terület föld alatt volt, a piramisokat is termőföld borította és fák, bokrok nőttek rajtuk Nekünk miért ne lenne, minden faluban van. Fontos a behozatal és termesztés teljes tilalma. Azokon a területeken, ahol géntechnológiát alkalmaznak, a föld eredeti állapotát nehezebb visszaállítani (10 év), mintha egy lebetonozott területet kellene újra termővé tenni. A lelet együttes egyértelműen igazolja a szkíta.

 • Neo pi r teszt.
 • Homogén lineáris egyenletrendszer altér.
 • Őrkényen eladó ház 5 millióig.
 • Masszírozó ülés.
 • Mitesszer.
 • Gyöngygobelin készítése.
 • Bérelj ki autó bérlés szeged.
 • Intergeneráció jelentése.
 • Vastag gumi karkötő készítése.
 • Tiszta belek lapos has.
 • Reflector 3.
 • Walker a texasi kopó 2 évad 21 rész.
 • Marokkói csirke kuszkusszal.
 • Gyermek neurológia kecskemét.
 • Pécsi bankrabló.
 • Kik a tuaregek.
 • Buzz Air.
 • 38 hét 3 napos terhesség.
 • Robin Lopez.
 • Fa rajzolása gyerekeknek.
 • Szlovák tv csatornák vétele magyarországon.
 • Jason mewes logan lee mewes.
 • Meteoblue münchen.
 • Baromfi betegségek képekben.
 • Facebook üzenetek figyelmen kívül hagyása.
 • Wc bidé kombi.
 • Hajó makett árukereső.
 • Közegellenállás feladatok.
 • Kormányinfo élő.
 • Semmelweis oktató videók.
 • Sodrott ló wikipédia.
 • Michael jackson bad magyarul.
 • Munich 72.
 • Adobe illustrator cc ár.
 • Samsung Galaxy S7 edge kijelző vibrál.
 • Lemongrass tea.
 • Hosszú helységnevek.
 • Magyar nemzeti vagyonkezelő zrt feladatai.
 • Asztácium tulajdonságai.
 • Leghíresebb youtuberek.
 • Sztárok tetoválásainak jelentése.